Reeducació postural global (RPG)

La Reeducació Postural Global (RPG) és un innovador mètode de fisioterapia desenvolupat pel fisioterapeuta francès Philippe Souchard, i introduït a Espanya ja fa més de 30 anys. 

És un mètode de fisioterapia suau, progressiu i actiu, que pot ser aplicat en qualsevol edat respectant les possibilitats de cada persona.

La RPG parteix de la individualitat de cada persona per dissenyar un tractament global que, partint dels símptomes que prsenta, busqui i resolgui les causes que l'han provocat. 

Simplement amb el pas de ltemps i el tipus de vida que en moltes ocasions porte, anem acumulant tensions, perdent elasticitat i ens anem deformant i encongint. Tot això s'agreuja en cas d'existir un factor afegit: accident, malaltia, etc. 

Amb el tractament de RPG el pacient participa a la seva propia recuperacio, guiat en tot moment pel fisioterapeuta. 

El cuidado de les articulacions, l'atenció constant a la respiració i el treball respectuós de la musculatura fan de la RPG un maravellós mètode de fisioterapia.