Rehabilitació

El tractament de INDIBA® activ para la rehabilitación es centra en accelerar els mecanisme naturals de reparació del teixit perquè d'una forma inocua i segura, el apcient es recuperi com abans millor. Tant amb patologia aguda com en crònica l'objectiu fonamental del tractament es focalitza en la reducció del dolor, la inflamació i en accelerar els processos de curació gràcies a l'efecte del sistema  Proionic® únic en el mètode INDIBA® activ.

SOLUCIÓ ràpida i efectiva 

En qualsevol provés traumàtic és essencial començar el tractament de forma precoç. La tecnologia del sistema Proionic® permet tractar el pacient desde les fases més d'hora del procés de rehabilitació sense efectes adversos. 

  • Redueix el dolor 
  • Facilita la movilització 
  • Regenera els teixits
  • Accelera la cicatrització