Gimnàstica prepart

Es tracta de la combinació de diferents tècniques corporals adaptadas a cada embarassada i a la seva etapa de l'embaràs. 

Es treballa la flexibilitat i la mobilitat de tot el cos; la respiració i la relaxació, portant una especial atenció a les zones que van intervenir en el part. 

Es trebhalla desde la consciència, el que ajuda a la dona a arribar al part amb total confiança i en les millors condicions possibles, tant física com emocionalment. 

S'afegeixen classes teorico-pràctiques relacionades amb els diferents moments del part: el descens del bebè a través de la pelvis, la dilatació, l'expulsió... Algunes classes son realitzades amb la parella. 

S'ensenya i s'assaja diferents tècniques i postures que ajuden a entendre el dolor i a viure'l d'una manera positiva. 


La finalitat d'aquests exercicis és que cada dona visqui l'embaràs en conexió amb el seu cos i del seu  bebè, respectant i gaudint dels canvis, les sensacions i les emocions. Que cada dona adquireixi suficients eines tant a nivell informatiu com pràctic, que aporten seguretat i tranquilitat per a viure el procés de forma conscient i amb total llibertat. 

OBJECTIUS:

 • Integrar en la memòria sensitiva i motora l'acte d'expulsar, així aconseguirem que l'empènyer es realitzi com un acte reflex. 
 • Exercicis pràctics per a l'embarassada:
  • Reequilibri postural (corregir males postures) 
  • Integració i preparació de la muscultarua del sol pèlvic (massatge de perineu) 
  • Flexibilitat del raquis: millorar la consciència corporal de la pelvis, flexibilitzar la columna lumbar, dorsal i cervical.  
  • Preventius de raquialgies degut als canvis físics que es produeixen durant l'embaràs (lumbàlgia, ciàtica, etc) 
  • Exercicis preparatoris al part (postures de part)
  • Aplicció de tècniques de control de l'estrés 
  • Treball de la respiració durant l'embaràs i el part. 

 

(Consultar horaris y disponibilitat)